Chăm sóc tận tình, hết mình vì sức khỏe, Sức khỏe của bạn là niềm vui của chúng tôi
Ban Lãnh Đạo
 • Lê Tây

  Lê Tây

  Chủ Tịch HĐQT/ Tổng giám đốc

  Ban Lãnh Đạo

 • Tiến sĩ Phan Văn Ngoan

  Tiến sĩ Phan Văn Ngoan

  Phó chủ tịch HĐQT

  Ban Lãnh Đạo

 • PGS.TS.BS Võ Duy Thông

  PGS.TS.BS Võ Duy Thông

  Phó Tổng giám đốc

  Ban Lãnh Đạo

 • BS. CK I. Ngô Đức Đễ

  BS. CK I. Ngô Đức Đễ

  Trưởng khoa

  Ban Lãnh Đạo