Chăm sóc tận tình, hết mình vì sức khỏe, Sức khỏe của bạn là niềm vui của chúng tôi

Sơ lược về lịch sử của các dịch vụ y tế ESM

Sự phát triển của chúng tôi từ năm 1988

Những năm 1990

Mở rộng HIPAA & Medicaid

Đến năm 1990, NHE chiếm 12,1% GDP - mức tăng lớn nhất cho đến nay trong lịch sử chăm sóc sức khỏe. Giống như những người khác trước ông, Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ, Bill Clinton (1993-2001), nhận thấy rằng sự gia tăng nhanh chóng chi phí chăm sóc sức khỏe này sẽ gây tổn hại cho người Mỹ bình thường và đã cố gắng hành động.

ESM
Đầu những năm 2000

Mở rộng phạm vi bảo hiểm

Lịch sử chăm sóc sức khỏe chậm lại vào thời điểm đó, khi cuộc tranh luận về chăm sóc sức khỏe quốc gia được đưa ra trong khi Hoa Kỳ tập trung vào mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng và Chiến tranh Iraq lần thứ hai. Mãi cho đến khi những lời xì xào về chiến dịch bầu cử bắt đầu vào năm 2006 và 2007, bảo hiểm mới quay trở lại cuộc thảo luận quốc gia.

ESM
Đầu những năm 2000

Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng

Khi Barack Obama (2009-2017) được bầu làm Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ vào năm 2008, ông đã không lãng phí thời gian để bắt tay vào cải cách chăm sóc sức khỏe. Ông đã hợp tác chặt chẽ với Thượng nghị sĩ Ted Kennedy để tạo ra một luật chăm sóc sức khỏe mới phản ánh luật mà Kennedy và Nixon đã làm trong những năm 70.

ESM
Hiện tại

Tương lai của chăm sóc sức khỏe

Khao khát giành được chiến thắng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trước cuộc bầu cử năm 2020, chính quyền Trump tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến ​​được thiết kế để kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe.

ESM